• Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Program predškole

Program predškole obuhvaća aktivnosti koje pripremaju dijete za školu, a obuhvaća vježbe grafomotorike, početno pisanje i čitanje, osnove matematike, a kroz raznu literature i radne listove koji su propisani i odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.Program predškole


Program predškole obuhvaća aktivnosti koje pripremaju dijete za školu, a obuhvaća vježbe grafomotorike, početno pisanje i čitanje, osnove matematike, a kroz raznu literature i radne listove koji su propisani i odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Učiteljice razredne nastave svakodnevno u dva školska sata individualno rade sa svakim djetetom te se zadaci prilagođavaju svakom djetetu posebno.

Djeca koja još nisu obuhvaćena ovim programom po kronološkoj dobi, a navršila su 4 godine, uključena su u svakodnevni program grafomotoričkih vježbi, koje su prilagođene sposobnostima djece u toj dobi.
Program predškole radi se kontinuirano tijekom cijele pedagoške godine.