• Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Razvojna područja


Aspekti razvoja koji su ključni u predškolskoj dobi i na koje obraćamo posebnu pozornost su:
 

SOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJ I RAZVOJ LIČNOSTI

*rana socijalizacija i osjećaj pripadnosti u zajednici
*razvijanje empatije prema drugima
*prihvaćanje različitosti
*razvijanje skupne povezanosti
*razvijanje pozitivne slike o sebi
*poticanje samostalnosti i samopouzdanja
*učenje nenasilnom rješavanju sukoba
*stvaranje vrijednosnog sustava i učenje moralnih vrijednosti
 

SPOZNAJNI RAZVOJ

*stvaranje pojmova i uočavanje veza i odnosa među predmetima i pojavama
*razvoj kritičkog mišljenja i poticanje na samostalno rješavanje problema
*poticanje na logičko zaključivanje
*osnove matematike (odnosi među količinama, pojam broja, brojevni niz, zbrajanje i oduzimanje)
*osnove prirode i društva (promjene u prirodi, godišnja doba, zanimanja, promet i slične nastavne cjeline)
*od svih istraživačkih aktivnosti koje redovito provodimo u našem vrtiću, posebno smo ponosni na naš mali vrt-povrtnjak, u kojem marljivo sijemo, sadimo, plijevimo i zalijevamo čak osam raznih vrsta povrća te s mnogo ljubavi brinemo o njima dok ne postanu slastan zalogaj u kojem zajedno uživamo
 

GOVOR, KOMUNIKACIJA, IZRAŽAVANJE I STVARALAŠTVO

*poticanje pravilnog govora i izgovora od najranije dobi
*početno pisanje i čitanje
*svakodnevno obogaćivanje vokabulara kroz razne aktivnosti
*dramske igre (igre kazališta s lutkama, podjela uloga u pričama i sl.)
*igre s pjevanjem (razvoj glazbene osjetljivosti uz pokret i ritam)
*upoznavanje glazbenih instrumenata
*razne pjesmice i aktivno slušanje dječje, ali i klasične glazbe
*likovno izražavanje kroz sve likovne tehnike
*kreativno izražavanje pedagoški neoblikovanim materijalom
 

TJELESNI I PSIHOMOTORNI RAZVOJ

*svakodnevni sat tjelesnog odgoja
*rad na koordinaciji pokreta cijelog tijela
*poticanje prirodnih oblika kretanja
*razvoj posebnih motoričkih vještina
*razne natjecateljske igre
*svakodnevni boravak na zraku
*razvoj grafomotorike